O konkursie

Ogólnopolski Konkurs Promocyjny AGRO POLSKA

Jest to Konkurs na najlepsze polskie produkty branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Jego przedmiotem jest prestiżowe wyróżnienie Godłem Promocyjnym AGRO POLSKA, AGRO POLAND-EURO QUALITY i ECO AGRO POLAND – symbolem najwyższej jakości oferowanych produktów.

Celem Konkursu jest promocja wysokiej jakości produktów przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na polskich recepturach, technologiach i surowcach krajowych. Promocja produktów estetycznie opakowanych, wyróżniających się walorami jakościowymi, zdrowotnymi i smakowymi. Celem jest też upowszechnienie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku produktów polskich dla zwiększenia zainteresowania konsumentów oraz ułatwienie wyboru wyrobów jakościowo najlepszych, kreowanie swoistego patriotyzmu lokalnego. Jest to ważny element promocji dla firm polskich, w tym regionalnych i lokalnych producentów.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Konkurs AGRO POLSKA został otwarty dla firm z krajów członkowskich Wspólnoty i wszyscy przedsiębiorcy spełniający wymogi określone Regulaminem Konkursu mają możliwość przystąpienia do niego. Jest to więc przedsięwzięcie promujące przedsiębiorców i ich najlepsze produkty także na terenie wielu krajów europejskich, a Godło Promocyjne AGRO POLSKA, AGRO POLAND-EURO QUALITY i ECO AGRO POLAND może być zamieszczane na opakowaniach produktów dostępnych w państwach Unii Europejskiej, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców rolno-spożywczych poza granicami kraju.

W 2009 roku po raz pierwszy w Konkursie weryfikacji poddane zostały również wyroby ekologiczne posiadające certyfikaty, a Laureaci tej kategorii wyróżnieni zostali znakiem ECO AGRO POLAND.

Warto dodać, że oceną zgłoszeń zajmuje się bezstronna komisja ekspercka, składająca się ze specjalistów branży rolno-spożywczej, co gwarantuje wszechstronną, gruntowną analizę zgłaszanych produktów, a tym samym realizację Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA na najwyższym poziomie.

Laureaci Konkursu uzyskują nagrody, w tym statuetkę i dyplom oraz prawo znakowania Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub grupy produktów przez okres 1 roku na podstawie licencji organizatora, z możliwością przedłużenia tych uprawnień na następny okres. Gala Finałowa obejmuje prezentację własnych ofert połączoną z degustacją produktów spożywczych i promocją marki.

Serdecznie zapraszamy.