Informacje o Programie

Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA promuje najlepsze polskie produkty branży rolnej i przetwórstwa rolno – spożywczego. Jego przedmiotem jest prestiżowe wyróżnienie Godłem Promocyjnym AGRO POLSKAAGRO POLAND-EURO QUALITY i ECO AGRO POLAND – symbolem najwyższej jakości oferowanych produktów.

Celem przedsięwzięcia jest promocja wysokiej jakości produktów przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na polskich recepturach, technologiach i surowcach krajowych. Promocja produktów estetycznie opakowanych, wyróżniających się walorami jakościowymi, zdrowotnymi i smakowymi. Celem jest też upowszechnienie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku produktów polskich dla zwiększenia zainteresowania konsumentów oraz ułatwienie wyboru wyrobów jakościowo najlepszych, kreowanie swoistego patriotyzmu lokalnego. Jest to ważny element promocji dla firm polskich, w tym regionalnych i lokalnych producentów.

Godło Agro Polska

Wyroby oznaczone tym godłem są synonimem wysokiej jakości.

Godło Agro Poland – Euro Quality

Przyznawane firmom wytwarzającym wysokiej jakości produkty przeznaczone na eksport.

Godło Eco Agro Poland

Przyznawane Laureatom Konkursu posiadającym certyfikat ekologiczny.

Godła Agro Polska to prestiżowe symbole gospodarcze będące skutecznym narzędziem promocji, umacniania pozycji rynkowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku produktów. Z powodzeniem konkurują z produktami zagranicznymi tego samego rodzaju, uzyskując opinię zdrowych, ekologicznych oraz o wysokich walorach odżywczych i smakowych.

Firmy posiadające Godła Agro Poland – Euro Quality oraz Eco Agro Poland są równocześnie uprawnione do posługiwania się znakiem promocyjnym Agro Polska.


W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej AGRO POLSKA został otwarty dla firm z krajów członkowskich Wspólnoty i wszyscy przedsiębiorcy spełniający wymogi określone Regulaminem mają możliwość przystąpienia do niego. Jest to więc przedsięwzięcie promujące przedsiębiorców i ich najlepsze produkty także na terenie wielu krajów europejskich, a Godło Promocyjne AGRO POLSKA, AGRO POLAND-EURO QUALITY i ECO AGRO POLAND może być zamieszczane na opakowaniach produktów dostępnych w państwach Unii Europejskiej, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców rolno-spożywczych poza granicami kraju.

W 2009 roku po raz pierwszy w Konkursie weryfikacji poddane zostały również wyroby ekologiczne posiadające certyfikaty, a Laureaci tej kategorii wyróżnieni zostali znakiem ECO AGRO POLAND.

Od XXV edycji Konkursu AGRO POLSKA zmienił nazwę na Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA, gdyż przedsięwzięcie nie polega na metodzie porównawczej z innymi produktami. Komisja sprawdza, czy wyrób spełnia wymogi oraz czy jest wysokiej jakości. Warto dodać, że oceną zgłoszeń zajmuje się bezstronna komisja ekspercka, składająca się ze specjalistów branży rolno-spożywczej, co gwarantuje wszechstronną, gruntowną analizę zgłaszanych produktów, a tym samym realizację Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA na najwyższym poziomie.

Laureaci uzyskują dyplom oraz prawo znakowania Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub grupy produktów przez okres 1 roku na podstawie licencji organizatora, z możliwością przedłużenia tych uprawnień na następny okres.

Serdecznie zapraszamy