Warunki uczestnictwa

Warunki udziału:
Zgłoszenia do udziału w AGRO POLSKA przyjmowane są od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę w Polsce, zgłaszających do Programu produkty branży rolno-spożywczej, maszyny bądź technologie wdrożone w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz usługi dla przemysłu rolnego.

Dokumentacja:
podmioty zainteresowane przyznaniem Godła Promocyjnego składają zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na rynku i zaświadczające jego jakość.

Opłaty konkursowe:
W skład opłat konkursowych wchodzi opłata rejestracyjna i opłata weryfikacyjna.
Opłata rejestracyjna – niezależna od liczby zgłaszanych produktów wynosi:
– 400,00 zł za ubieganie się o Godło Promocyjne AGRO POLSKA, ECO AGRO POLAND, AGRO POLAND-EURO QUALITY.
Opłata weryfikacyjna – zależna od liczby zgłaszanych produktów oraz wielkości przedsiębiorstwa:
a) Przedsiębiorstwa mikro (do 10 osób zatrudnionych):
– 1000,00 zł za zgłoszenie jednego produktu,
– 1500,00 zł za zgłoszenie dwóch produktów,
– 2000,00 zł za zgłoszenie trzech lub więcej produktów.
b) Pozostałe przedsiębiorstwa (powyżej 10 osób zatrudnionych):
– 1500,00 zł za zgłoszenie jednego produktu,
– 2000,00 zł za zgłoszenie dwóch produktów,
– 2500,00 zł za zgłoszenie trzech lub więcej produktów.


Za grupę produktów oznaczającą różne odmiany, smaki bądź opakowania tego samego produktu pobierana jest opłata weryfikacyjna jak za dwa produkty.


Za wniosek o przedłużenie licencji Laureaci poprzednich Edycji AGRO POLSKA ponoszą jedynie opłatę weryfikacyjną.


Do wszystkich podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.