Warunki uczestnictwa

Warunki udziału:
Zgłoszenia do udziału w AGRO POLSKA przyjmowane są od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę w Polsce, zgłaszających do Programu produkty branży rolno-spożywczej, maszyny bądź technologie wdrożone w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz usługi dla przemysłu rolnego.

Dokumentacja:
podmioty zainteresowane przyznaniem Godła Promocyjnego składają zgłoszenie oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na rynku i zaświadczające jego jakość.

Opłaty konkursowe:
W skład opłat konkursowych wchodzi opłata rejestracyjna i opłata weryfikacyjna.
Opłata rejestracyjna – niezależna od liczby zgłaszanych produktów wynosi:
– 400,00 zł za ubieganie się o Godło Promocyjne AGRO POLSKA, ECO AGRO POLAND, AGRO POLAND-EURO QUALITY.
Opłata weryfikacyjna – zależna od liczby zgłaszanych produktów oraz wielkości przedsiębiorstwa:
a) Przedsiębiorstwa mikro (do 10 osób zatrudnionych):
– 1000,00 zł za zgłoszenie jednego produktu,
– 1500,00 zł za zgłoszenie dwóch produktów,
– 2000,00 zł za zgłoszenie trzech lub więcej produktów.
b) Pozostałe przedsiębiorstwa (powyżej 10 osób zatrudnionych):
– 1500,00 zł za zgłoszenie jednego produktu,
– 2000,00 zł za zgłoszenie dwóch produktów,
– 2500,00 zł za zgłoszenie trzech lub więcej produktów.


Za grupę produktów oznaczającą różne odmiany, smaki bądź opakowania tego samego produktu pobierana jest opłata weryfikacyjna jak za dwa produkty.


Do wszystkich podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.