Polityka prywatności

Niniejszy dokument jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w zakresie zarządzania plikami cookies z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 1. Informacje Ogólne

 1. Dane osobowe gromadzone poprzez stronę www.agropolska.eu są administrowane przez MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Mieszka I 48/50; 35-303 Rzeszów; KRS: 0000749648; NIP: 8133791341; Regon; 381339861, zwaną dalej Organizatorem lub Administratorem.
 2. Dane kontaktowe:
  Adres do korespondencji: ul. Mieszka I 48/50; 35-303 Rzeszów
  Tel.: + 48 178 507 599, e-mail:
  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować osobiście poprzez wizytę w bierze, listownie lub poprzez adres e-mail:
 3. Informacje o Organizatorze dostępne są na stronie  www.agropolska.eu
 4. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 5. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

§ 2.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wypełniając formularz, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe.
 2. Administrator poprzez stronę pozyskuje dane tj.: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, nazwa i adres firmy, nr NIP.
 3. Administrator przetwarza pozyskane w ten sposób dane osobowe w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia wydarzenia na podstawie akceptacji regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • przesyłania newsletteru lub informacji o przygotowywanych przez Organizatora kolejnych wydarzeniach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Okres przetwarzania Danych Osobowych:
  • dane przetwarzane na potrzeby przygotowania wydarzenia są przetwarzane do czasu jego przeprowadzenia,
  • dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora są przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez pracowników Międzynarodowych Targów Rzeszowskich, którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Ponadto dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie prawa oraz powierzane partnerom oraz współpracującym z nami przy organizacji podmiotom zapewniającym:
  • wysokie bezpieczeństwo systemów IT przetwarzających dane osobowe oraz
  • adekwatne do Państwa potrzeb usługi: hotelowe, cateringowe oraz informacyjne.
 6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 7. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania, żądania usunięcia lub zgłoszenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w wydarzeniu.
 8. W każdej chwili, gdy uczestnik uzna, że jego Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie są przez nas profilowane oraz nie są przekazywane do państw trzecich nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Jeśli Administrator podejmie decyzję o przekazywaniu Danych Osobowych poza EOG zapewnieni odpowiedni stopnień ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 11. Administrator w takim przypadku zawsze poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Klienta, administrator udostępni mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

§ 3.  Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie. Ta strona używa cookies.
 2. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w Internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane.
 3. Co to są cookies?
  Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem.
  Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.
 4. Są dwa rodzaje cookies:
  Cookies związane z tzw. sesją – to cookies utrzymywane tylko podczas gdy przeglądarka jest uruchomiona. W momencie jej zamknięcia takie „cookies” są kasowane. Cookies sesyjne są do prostych spraw technicznych takich jak logowanie, lepsza nawigacja.
  Cookies trwałe – tego rodzaju ciasteczka są zachowywane na twardym dysku użytkownika (przeglądarka je zapisuje).
 5. Wyszczególnione działania cookies z naszej strony:
  Ulepszona nawigacja na stronie, dzięki cookie w niektórych przypadkach możemy sprawdzić preferencje użytkownika co sprawia, że skrypty mogą podsunąć użytkownikowi jego preferencje. Zwiększamy dzięki temu wydajność strony internetowej.
  Dzięki cookie możemy sprawdzić, czy jesteś nowym czy też powracającym użytkownikiem, a co z tym idzie możemy dostosować stronę tak, by nie pokazywać Ci tych samych informacji kilkukrotnie, jak i też pokazać Ci specjalną informację tylko dla powracających użytkowników.
  Cookies pozwala nam stosować statystyki i analizy dzięki którym dowiadujemy się o preferencjach i pochodzeniu użytkowników. Co też pozwala nam na prawidłowy rozwój naszego portalu w dobrym kierunku, gdyż dzięki temu wiemy co jest w naszym serwisie najbardziej popularne.
  Pliki cookies mogą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane są do wykrywania nadużyć obrębie serwisu.
 6. Elementy Flash (Adobe Flash Player) – na podstronach mogą znajdować się elementy flash. Moga one także korzystać z technologii cookie zapisując różne ustawienia. Na stronie dostawcy oprogramowania – znajdziesz szczegóły dotyczące bezpieczeństwa: www.adobe.com/security/flashplayer.
 7. Cookie ze stron powiązanych:
  Korzystamy z usług zewnętrznych na podstronach mogą wystąpić takie elementy które korzystają z cookies jak:
  • Linki (hiperłącza) do innych stron internetowych, każda z tych stron posiada swoją politykę cookies, jeśli skorzystasz (klikniesz w link) powinieneś zapoznać się z polityką cookies strony, na której się znalazłeś.
  • Narzędzia Google: statystyki Google Analytics, reklamy google, mapka google, narzędzie google plus, filmy z serwisu youtube i inne – szczegółowy opis polityki plików cookie usług związanych z google znajdziesz tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/.
  • Narzędzia Facebook – możesz znaleźć na naszej stronie narzędzie ramka fanów, przycisk lubię to i inne narzędzia udostępnione przez Facebook – mogą one korzystać z plików cookie – opis działania znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies.
  • Strona może posiadać także inne ‘osadzone’ przyciski oraz materiały reklamowe, aplikacje, które umożliwiają użytkownikom witryny polubienie, podlinkowanie i podejmowanie innych akcji za pośrednictwem serwisów społecznościowych i powiązanych. Nie kontrolujemy tych serwisów, każdy z nich posiada swoje ustawienia cookies, każdy tych serwisów ma swoją politykę cookies. Ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę możesz decydować, czy chcesz tym firmom dać tą możliwość.
 8. Jak wyłączyć cookies?
  Przeglądając tą stronę korzystasz z urządzenia lub przeglądarki (oprogramowania na komputerze), które takowe zapisywanie cookies umożliwia. W wielu przypadkach opcja zapisywania cookies jest domyślnie włączona – domyślnie dopuszcza zapisywanie cookies. Informacje dotyczące ustawień cookies i podobnych technologii – blokowanie, usuwanie można znaleźć materiałach pomocy przeglądarki, urządzenia, z którego w tej chwili korzystasz. Korzystanie z tych rozwiązań może wpływać na możliwość korzystania z naszej witryny, naszych aplikacji oraz witryn i aplikacji powiązanych. Niestety wbrew najszczerszym chęciom nie jesteśmy w stanie zapewnić sprawnego funkcjonowania strony dla urządzeń z wyłączoną obsługą cookies.