Nominacje w XIX edycji Konkursu AGRO POLSKA

Aktualnie rozstrzygany jest etap wojewódzki, tj. nominacje firm zgłoszonych do Konkursu. Urzędy Marszałkowskie z niemal całej Polski nominują do Konkursu firmy, których produkty są zdrowe, ekologiczne, o wysokich walorach odżywczych i smakowych. Każda z nominowanych firm może zgłaszać swoje wyroby do etapu ogólnopolskiego w celu poddania ich ocenie ekspertów oraz uzyskania statusu Laureata Konkursu AGRO POLSKA. Aby dołączyć do Laureatów Konkursu należy przesłać na adres organizatora wypełnione zgłoszenie uczestnictwa, po czym Uczestnik zostanie poproszony o dostarczenie dokumentacji dotyczącej produktu oraz samego produktu na miejsce oceny.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w terminie do 31 marca 2012 r.