Ocena produktów XXVI edycji

23 maja 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Zodiak” w Rzeszowie odbędzie się ocena produktów zgłoszonych do XXVI edycji AGRO POLSKAOcena składa się z weryfikacji dostarczonej przez Uczestnika dokumentacji oraz oceny organoleptycznej i oględzin wyrobów.

Warto dodać, że oceną produktów zajmuje się bezstronna komisja ekspercka, składająca się ze specjalistów branży rolno-spożywczej, co gwarantuje wszechstronną, gruntowną analizę zgłaszanych produktów, a tym samym realizację Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego na najwyższym poziomie.

Komisja Konkursowa XXIV edycji:

  1. Prof. dr hab. inż. Marek Zin – Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego – Przewodniczący Komisji;
  2. Jerzy Stelach – Kierownik Oddziału Higieny Żywności i Żywienia; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie;
  3. Elżbieta Niedźwiedź – Ziobro  Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia; Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie;
  4. Karolina Puc – Przedstawiciel Organizatora.

Uczestnicy AGRO POLSKA proszeni są o dostarczenie dokumentacji w terminie do 14 maja. Szczegóły organizacyjne będą przekazane w późniejszym terminie.