Ocena produktów zgłoszonych do XXI edycji Konkursu AGRO POLSKA

Ocena produktów zgłoszonych do XXI edycji Konkursu AGRO POLSKA odbędzie się 7 maja 2014 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie (Sala Konferencyjna). Ocena w Konkursie składa się z weryfikacji dostarczonej przez Uczestnika dokumentacji oraz z oceny organoleptycznej i oględzin wyrobów. Uczestnicy Konkursu proszeni są o dostarczenie dokumentacji konkursowej Organizatorowi Konkursu w terminie do 25 kwietnia br. oraz samego wyrobu na miejsce oceny w dniu 7 maja br. Szczegóły organizacyjne będą przekazane każdemu z Uczestników w późniejszym terminie.