Ocena produktów zgłoszonych do XXII edycji Konkursu AGRO POLSKA

Ocena produktów zgłoszonych do XXII edycji Konkursu AGRO POLSKA odbędzie się 14 maja 2015 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie (Sala Konferencyjna). Ocena w Konkursie składa się z weryfikacji dostarczonej przez Uczestnika dokumentacji oraz z oceny organoleptycznej i oględzin wyrobów.