Ocena produktów zgłoszonych do XXIII edycji Konkursu

18 maja 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie (Sala Konferencyjna) odbędzie się ocena produktów zgłoszonych do XXIII edycji Konkursu AGRO POLSKA. Ocena w Konkursie składa się z weryfikacji dostarczonej przez Uczestnika dokumentacji oraz z oceny organoleptycznej i oględzin wyrobów.

Uczestnicy Konkursu proszeni są o dostarczenie dokumentacji konkursowej Organizatorowi Konkursu w terminie do 9 maja  oraz samego wyrobu na miejsce oceny w dniu 18 maja br. Szczegóły organizacyjne będą przekazane w późniejszym terminie.