Ocena w XIX edycji Konkursu AGRO POLSKA

Ocena produktów zgłoszonych do XIX edycji Konkursu AGRO POLSKA odbędzie się 26 kwietnia w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie (Sala Konferencyjna). Ocena w Konkursie składa się z weryfikacji dostarczonej przez Uczestnika dokumentacji oraz z oceny organoleptycznej i oględzin wyrobów. Uczestnicy Konkursu proszeni są o dostarczenie dokumentacji konkursowej Organizatorowi Konkursu w terminie do 16 kwietnia oraz samego wyrobu na miejsce oceny w dniu 26 kwietnia. Szczegóły organizacyjne będą przekazane każdemu z Uczestników w późniejszym terminie.