Ocena produktów XXV edycji

23 maja 2018 r. w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym „Zodiak” w Rzeszowie odbędzie się ocena produktów zgłoszonych do XXV edycji AGRO POLSKAOcena składa się z weryfikacji dostarczonej przez Uczestnika dokumentacji oraz oceny organoleptycznej i oględzin wyrobów.

Warto dodać, że oceną produktów zajmuje się bezstronna komisja ekspercka, składająca się ze specjalistów branży rolno-spożywczej, co gwarantuje wszechstronną, gruntowną analizę zgłaszanych produktów, a tym samym realizację Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego na najwyższym poziomie.

Uczestnicy AGRO POLSKA proszeni są o dostarczenie dokumentacji w terminie do 14 maja. Szczegóły organizacyjne będą przekazane w późniejszym terminie.