Rozpoczęła się XXI edycja Konkursu AGRO POLSKA

Przystąpiliśmy do organizacji XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA. Aktualnie przeprowadzany jest poziom wojewódzki, podczas którego firmy otrzymują wyróżnienie w formie bezpłatnej Nominacji Marszałka Województwa, bardzo cenionej przez przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Nominacja poprzedzona jest zwykle weryfikacją tego rynku przez właściwe wydziały Urzędów Marszałkowskich w Polsce. Taka forma współpracy z Urzędami Marszałkowskimi stwarza nam często jedyną szansę dotarcia do firm działających na rynku lokalnym, wyróżniających się wysoką jakością produkowanych wyrobów.

Wyróżnione przez Urzędy Marszałkowskie przedsiębiorstwa mogą następnie wziąć udział w etapie krajowym Konkursu, w którym Nominaci poddają swoje wyroby ocenie niezależnej komisji ekspertów branżowych, wyłaniającej Laureatów Konkursu.