XXIV edycja Konkursu AGRO POLSKA

Przystąpiliśmy do organizacji XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA. Aktualnie przeprowadzany jest poziom wojewódzki, podczas którego firmy otrzymują Nominacje Marszałka Województwa, bardzo cenionej przez przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Nominacja poprzedzona jest zwykle weryfikacją tego rynku przez właściwe wydziały Urzędów Marszałkowskich w Polsce.

Wyróżnione przez Urzędy Marszałkowskie przedsiębiorstwa mogą następnie wziąć udział w etapie krajowym Konkursu, w którym Nominaci poddają swoje wyroby ocenie niezależnej komisji ekspertów branżowych, wyłaniającej Laureatów Konkursu.