XXV edycja AGRO POLSKA

Przystąpiliśmy do organizacji XXV edycji Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA.

Wraz z nową edycją wprowadziliśmy zmianę nazwy z Konkursu na Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA, gdyż przedsięwzięcie nie polega na metodzie porównawczej z innymi produktami.  Komisja sprawdza, czy wyrób spełnia wymogi i jest wysokiej jakości.

Aktualnie przeprowadzany jest poziom wojewódzki, podczas którego firmy otrzymują Nominacje Marszałka Województwa, bardzo cenionej przez przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Nominacja poprzedzona jest zwykle weryfikacją tego rynku przez właściwe wydziały Urzędów Marszałkowskich w Polsce.

Wyróżnione przez Urzędy Marszałkowskie przedsiębiorstwa mogą następnie wziąć udział w etapie krajowym, w którym Nominaci poddają swoje wyroby ocenie niezależnej komisji ekspertów branżowych, wyłaniającej Laureatów.

Serdecznie zapraszamy!